speaker-photo

Ashraf Sobhi

Minister

Youth & Sports, Arab Republic of Egypt
Egypt